Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Üzletszabályzat

2019.10.05

FIGYELEM! Az alábbi üzletszabályzat sablon csak kiindulási alap a saját üzletszabályzatod megírásához, amely akkor tekinthető megfelelőnek, ha Te, mint a webáruház üzemeltetője ezt kitöltötted, valamint a narancs színnel kiemelt részeket az általad üzemeltetett webáruház működésének megfelelően, a törvényben előírt rendelkezésekkel összhangban kiegészítetted, megírtad, az eltéréseket átírtad. A helytelen, nem létező vagy hibás üzletszabályzat alkalmazása nem megfelelő. Az üzletszabályzat tartalmáért, a jogszabályoknak és a webáruházad működésének való megfelelőségéért Te felelsz!

Ön mint felhasználó a www.pizza-fabric.eoldal.hu URL alatt elérhető webáruház (Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbi szerződési és szállítási feltételeket:

1. Üzemeltető adatai

 • Név: Bukovics István
 • Székhely/Lakcím: 7623 Pécs, Mezőszél u.4  Magyarország
 • Telephely: 7623 Pécs, Mezőszél u.4  Magyarország
 • Levelezési cím: 7623 Pécs, Mezőszél u.4  Magyarország
 • Bankszámlaszám: 18203590-01383849-10010019
   
 • Adószám: 25354021-1-02
 • EU adószám: #EU_suplier_firm_vat#
   
 • Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám: 02-06-074389
 • A nyilvántartó cégbíróság/jegyző: Baranya Megyei Bíróság
 • Kereskedelmi tevékenység bejelentési száma:
 • A nyilvántartó jegyző:
   
 • Nyilvántartó hatóság és nyilvántartásba vételi szám: Kitöltendő, ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály nyilvántartásba való bejegyzéshez köti.
 • Tevékenység gyakorlásának hatósági engedély száma, engedélyező hatóság: Kitöltendő, ha a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles.
   
 • E-mail: isti1040@gmail.com
 • Telefon:

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvényben meghatározott szakmák esetén továbbá: a) a tagságával működő szakmai érdek-képviseleti szerv (kamara) megnevezése amelynek a szolgáltató akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja; b) a természetes személy szolgáltató szakképzettségének, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölése, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot megszerezte; c) hivatkozás a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára.

2. Vásárlás, szerződés

 

A tájékoztatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban szükséges megadni.

 

Így különösen tájékoztatni kell az igénybe vevőket:

 • azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni;
 • arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, a szolgáltató iktatja-e a szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e;
 • az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről;
 • a szerződéskötés lehetséges nyelveiről (akkor is, ha csak magyar);
 • arról a - szolgáltatási tevékenységére vonatkozó - magatartási kódexről, amelynek az adott szolgáltatás tekintetében aláveti magát, amennyiben van ilyen;
 • továbbá arról, hogy ez a magatartási kódex elektronikus úton hol hozzáférhető;
 • a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejéről;
 • a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.

A tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően és pontosan szükséges eleget tenni.

Példa, amelyet ki kell egészíteni, amennyiben webáruházad működése eltér az itt leírt működéstől:

Regisztráció

Vásárlásra lehetőség van regisztrációval és regisztráció nélkül is. A regisztráció során Önnek kötelezően meg kell adnia vezeték és keresztnevét, e-mail címét, egy választott felhasználónevet és egy jelszót. Az Üzemeltető a regisztrációról e-mailben aktiváló linket küld Önnek, amelynek segítségével véglegesítheti regisztrációját. Sikeres regisztrációt követően Ön bejelentkezhet a Honlapon, ezt követően pedig elkezdheti a rendelést. A Honlapra történő belépést követően Ön jogosult felhasználói adatait bármikor módosítani illetve kiegészíteni a „Beállítások” menüpont alatt és a rendelés során.

A regisztrációja törlését az Üzemeltetőnek írt kérelemmel kezdeményezheti. Az Ön felhasználói adatainak Üzemeltető általi törlését követően eltávolításra kerülnek a rendszerből, az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. A szolgáltató a regisztrációt követően a hatályos jogszabályokkal és a jelen Üzletszabályzat adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban kezeli az Ön adatait.

Termék kiválasztása

A termék kiválasztásához és a bevásárlókosár létrehozásához nem szükséges belépnie vagy regisztrálnia. Ön akár rendelkezik regisztrációval, akár nem, válogathat a termékek között. Az egyes termékek oldalán találhat a termékekhez kapcsolódóan bővebb információt, adott esetben termékleírást, és láthatja a termék nettó és bruttó (vastagon) árát, itt választhatja ki a megrendelni kívánt darabszámot (az alapértelmezett darabszám 1 db). Az Üzemeltető korlátozhatja, hogy egyes termékekre egyszerre mekkora mennyiségben adható le rendelés.

A kiválasztott terméket a „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezheti a „Bevásárlókosár”-ba. Bármely navigációs menüpontra kattintva folytathatja a keresést és létrehozhatja az Ön által megrendelni kívánt termékek listáját vagy megkezdheti a rendelés véglegesítését, amely három lépésből áll.

1. lépés

Bevásárlókosár:

A „Bevásárlókosár” gombra kattintva láthatja a megrendelni kívánt termék megnevezését, az egységárát, a rendelt mennyiséget, az összesített bruttó árat termékenként, az esetleges kedvezményt, az összes rendelendő tétel bruttó végösszegét. A rendelési mennyiséget a termék sorában tudja módosítani. A „Kosár ürítése” gombra kattintva a kosár teljes tartalmát tudja törölni, míg az egyes termékek mellett található négyzet pipálásával és a „Kijelöltek törlése” gombra kattintva több terméket, a sorok végén található X-re kattintva pedig az egyes termékeket távolíthatja el a kosárból.

Fizetési és szállítási mód kiválasztása:

A „Bevásárlókosár” oldalán választhatja ki a fizetési és szállítási módot. A kiválasztott mód mellett láthatja a fizetési illetve szállítási móddal kapcsolatos fizetendő pluszköltség(ek)et.

2. lépés

Adatbevitel:

A „Folytatás” gombra kattintva éri el azt az oldalt, ahol második lépésként meg tudja adni felhasználói, számlázási és szállítási adatait.

Ezen a ponton, amennyiben rendelkezik regisztrációval, be tud jelentkezni, és ha korábban nem töltötte ki, meg kell adnia telefonszámát, amennyiben nem természetes személyként vásárol, akkor a cég vagy szervezet nevét, azonosítóját (cégjegyzékszám, nyilvántartási szám), adószámát; számlázási címét (közterület, település, irányítószám), szállítási címét (közterület, település, irányítószám). Regisztrált felhasználók esetén a rendszer automatikusan kitölti a korábban megadott adatokkal a rendelési felületet.

Amennyiben nincs regisztrációja, az alábbi adatok megadása kötelező rendelése leadásához: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám; amennyiben nem természetes személyként vásárol a cég vagy szervezet neve, azonosítója (cégjegyzékszám, nyilvántartási szám), adószáma; számlázási cím (közterület, település, irányítószám), szállítási cím (közterület, település, irányítószám).

3. lépés

Adatbeviteli hibák javítása:

A böngésző vissza gombjával visszatérhet az 1. lépéshez, a „Bevásárlókosár” felületére, és módosíthatja kosara tartalmát, a szállítási és fizetési módot. A „Megrendelések összesítése” gombra kattintva pedig a megrendelést véglegesítő felületre, a 3. lépéshez juthat.

Az összesítő oldalon láthatja a megrendelt termékeket, azok egységárát, a rendelt mennyiséget, a bruttó összesített árat, a fizetéssel, szállítással kapcsolatos költségeket, az esetleges engedményt és a minden költséget tartalmazó fizetendő bruttó végösszeget, számlázási és szállítási nevét és címét, valamint email-címét és telefonszámát. Ezen a ponton lehetősége van a böngésző vissza gombjával visszatérni a 2. lépéshez és módosítani felhasználói, számlázási és szállítási adatait.

Megrendelés:

Rendelését a képen látható CAPTCHA kód megadásával és a „Rendelés” gombra kattintva véglegesítheti. Amennyiben a CAPCTHA nem jól olvasható, az „A képen látható kód meghallgatása” menüvel indítva meghallgathatja azt.

Visszaigazolás:

Az elküldött rendelési ajánlat megérkezéséről egy automatikus visszaigazoló levél érkezik az Ön e-mail címére, amely tartalmazza a megrendelés adatait. A visszaigazolás legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül megérkezik a megadott e-mail címre.

Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, vagy az Üzemeltető nem fogadja el az Ön ajánlatát, az ajánlat tartalma a továbbiakban nem köti Önt.

Szerződés létrejötte:

Itt szükséges tájékoztatást adni azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni, így a szerződés létrejöttének végső fázisáról, a megrendelői ajánlat elfogadásának menetéről, a szerződéskötés lehetséges nyelvéről, arról, hogy írásba foglaltnak minősül-e a szerződés, a szerződések iktatására sor kerül-e, az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e.

3. Árak

A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban szükséges feltüntetni.

Példa:

A termék/szolgáltatás mellett feltüntetett árak bruttó árak, az általános forgalmi adót is tartalmazzák. A termékek vételára ugyanakkor nem tartalmazza a kiszállítás költségét és az egyéb járulékos költségeket, amelyek azonban a rendelést összesítő oldalon feltüntetésre kerülnek.

4. Szállítási határidő és feltételek

Ide kerülnek a szállítási módok, díjak, határidők, stb.…

A szállítási díjakat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban szükséges feltüntetni.

5. Fizetési feltételek

Ide kerülnek a fizetési módok, járulékos költségek, stb…

6. Elállás, termékcsere

Az elállásra vonatkozó szabályokat az adott termék, szolgáltatás figyelembevételével a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban szükséges kitölteni és gyakorolni.

7. Jótállás, szavatosság

A forgalmazott termék(ek)re, nyújtott szolgáltatás(ok)ra irányadó jótállási és szavatossági szabályok szerint szükséges kitölteni, különös tekintettel az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) számú Korm.rendeletben és a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezésekre.

8. Felelősség

Pl. hozzászólások, termékértékelések esetén kitöltendő.

9. Panaszügyintézés

A panaszügyintézésnek meg kell felelnie a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, adott esetben a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet rendelkezéseinek.

Példa:

Ön a termékkel vagy az Üzemeltető tevékenységével kapcsolatos fogyasztói panaszait az alábbi címen érvényesítheti:

 • Név: Bukovics István
 • Levezési cím: 7623 Pécs, Mezőszél u.4 Magyarország
 • Telefon:
 • E-mail: isti1040@gmail.com

A panaszt az Üzemeletető - a szóbeli panasz kivételével - 30 napon belül email/levél útján válaszolja meg.

10. Egyéb fogyasztói jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatás az alábbi lehetőségekről: panasztétel az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál; békéltető testületi eljárás; bírósági eljárás.

11. Adatvédelem

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden tényről tájékoztatást szükséges adni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban. Kifejezetten is tájékoztatást szükséges adni az az érintettek köréről, adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Info tv. 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is, és ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási számára.

Amennyiben lehetővé teszi a hírlevélre való feliratkozást, a hírlevélről, a feliratkozás és leiratkozás módjáról, a hírlevélküldés során kezelt adatok köréről külön tájékoztatást szükséges adnia.

A Honlap az eOldal szolgáltatás keretében működik, melyre tekintettel az eOldal adatkezelési tájékoztatója (is) megfelelően irányadó.

12. Záró rendelkezések

Irányadó jog: Példa: Jelen Üzletszabályzatra a Magyar Köztársaság jogszabályai, különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXVIII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

Üzletszabályzat módosítása: Példa: Az Üzemeltető jogosult jelen Üzletszabályzatot a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.

Érvényeség kezdete: 2019.10.05

 
 

 


Utolsó képArchívum

Naptár
<< Július / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 4418
30 nap: 77
24 óra: 2